Ondernemen in Nederland

U bent werkgever in Duitsland en denkt er over om een vestiging te openen in Nederland of uw bedrijf naar Nederland te verplaatsen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw personeel en wat zijn dan de gevolgen voor u als werkgever. Als werkgever moet u de beoordeling maken of uw personeel in Nederland of in Duitsland loonbelastingplichtig is, waar uw werknemers sociaal verzekerd zijn. Ook als u van plan bent iemand aan te nemen die in Nederland woont krijgt u met deze vragen te maken. Voor de meeste antwoorden op deze vragen kunt u op onze website terecht. Niet voor alle. Als u twijfelt of vragen hebt waarop onze site geen antwoord geeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven antwoord of verwijzen u door naar instanties die het antwoord wel hebben.

Als u als zelfstandig ondernemer in Nederland gaat werken, krijgt u te maken met de Nederlandse belastingwetgeving en het Nederlandse sociale verzekeringssysteem. Per situatie verschilt het waar u belasting moet afdragen. Dit hangt af van het ‘verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen’ (*LET OP!). Dit verdrag heeft Nederland samen met Duitsland afgesloten. Hebt u in Duitsland een vaste inrichting, dan zult u waarschijnlijk alleen in Duitsland belasting moeten afdragen. Als u in Duitsland minder dan 25% van uw inkomen verdient, valt u onder de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent dan verplicht verzekerd tegen ziektekosten en WLZ.  Daarnaast hebt u recht op Nederlandse kinderbijslag en bouwt u een klein ouderdomspensioen op in Nederland.

Doordat ´ondernemen in Nederland´ een ingewikkelde kwestie kan worden, is het raadzaam hierover van te voren informatie op te vragen bij een gespecialiseerde Steuerberater of accountant. Deze adviseurs kunnen u ook meer vertellen over de verschillen in aftrekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak.

Hebt u een eigen onderneming en bent u daarnaast in loondienst, dan bepaalt de loondienstverhouding waar u sociaal verzekerd bent. Bijvoorbeeld: u bent zelfstandig ondernemer in Nederland en daarnaast bent u in loondienst in Duitsland, dan valt u alleen onder de Duitse sociale zekerheid. Het maakt bij deze beoordeling niet uit of de baan in Duitsland verzekeringsplichtig is of niet (Minijob).

Er zijn verschillende organisaties zich bezig met begeleiden van ondernemers die over de grens willen werken. In Nederland kunt u veel informatie krijgen bij de Kamer van Koophandel. In Duitsland kunt u informatie vinden bij onder andere de IHK, Handwerkskammer en Kreishandwerkerschaft. Een lijst met contactgegevens van ondernemersorganisaties met daarbij een beschrijving van wat zij doen, vindt u in de download ´Business in EUREGIO´.

Meer informatie over ondernemen in het noorden van Nederland kunt u vinden op www.starter-portal.eu

 

*LET OP! Met ingang van 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag in werking getreden. Dit kan gevolgen hebben voor uw situatie.

Downloads: 

Terug naar boven

Tekstgrootte