Werken in Nederland

´ 5 jaar geleden werd ik werkloos. Ik twijfelde niet en ben ook direct in Nederland gaan kijken of ik daar aan het werk kon. In Duitsland kon ik geen baan vinden die paste in mijn plaatje. In Nederland lukte dit wel! Ik doe nu in Nederland bijna hetzelfde werk als ik vroeger in Duitsland deed. Ik verdien iets meer. Ik heb een fijne werkgever, leuke collega´s en af en toe maken we grapjes met elkaar over de verschillende talen en accenten. In het begin van mijn periode in Nederland moest ik erg wennen aan de verschillende regels die gelden voor grensgangers. Dat is, als je het mij vraagt, het enige nadeel van een grensganger. Je hebt zoveel extra papierwerk! Het Grensinfopunt van de EUREGIO heeft mij laten inzien waar ik allemaal rekening mee moet houden. Mede dankzij hen, werk ik nu zonder problemen in Nederland.´

Dirk Müller 
36 jaar, Werkzaam in Nederland 

Een werknemer in Nederland betaalt loonbelasting in Nederland. Dit geldt ook voor Duitse werknemers in Nederland. Iemand met een Duitse nationaliteit valt ook in Nederland onder het sociale verzekeringsstelsel. Toch betekent dit niet direct dat u al uw Duitse rechten kwijtraakt. Een aantal zaken is heel anders geregeld in Nederland, maar andere blijven hetzelfde. Zo houdt u bijvoorbeeld uw eigen Krankenkasse en kunt u in Duitsland naar uw eigen arts gaan. In het geval dat u volledig werkloos wordt, vraagt u in Duitsland een werkloosheidsuitkering aan. U krijgt, indien van toepassing, een aanvulling van de Familienkasse op de lage Nederlandse kinderbijslag. In Nederland is het pensioen anders geregeld. Niet slechter dan in Duitsland, maar het is anders georganiseerd. De loonbelasting is meestal lager dan in Duitsland, daardoor is een Nederlands nettoloon vaak hoger.

Op de website www.grensinfo.nl kunt u een overzicht krijgen van uw situatie als u in Duitsland woont en in Nederland gaat werken.

Het onderwerp ‘Werken in Nederland’ is op de website in vijf categorieën verdeeld:

1. Familie

Wanneer u gaat werken in Nederland veranderen ook vaak dingen voor uw partner en kinderen. Klik hier voor meer informatie over de gevolgen voor de familie als u in Nederland gaat werken.

2. Werk zoeken

Wanneer een baan zoekt in Nederland, dan kunt u dit op verschillende manieren doen. Klik hier verder voor meer informatie over werk zoeken in Nederland.

3. Belastingen

Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, hebt u te maken met zowel de Nederlandse als Duitse belastingdienst. Voor meer informatie over de belastingen wanneer u in Nederland gaat werken, vindt u hier.

4. Ziekte

Als u in Nederland werkt, bent u in Nederland verzekerd tegen ziektekosten. Meer informatie over ziektekostenverzekeringen e.d. vindt u hier.

5. Ouderdom, invaliditeit en overlijden

Wanneer u in Nederland werkt, bouwt u in Nederland een ouderdomspensioen op. Klik hier voor meer informatie over het pensioen en de nabestaandenwet etc.

Terug naar boven

Tekstgrootte